Close

Assises du français – Forum « Les enjeux de la diversité linguistique en Europe à l’heure du numérique et la place du français en Bulgarie »

Уважаеми Директори,

Уважаеми преподаватели,

Френският институт в България и Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България организират съвместно форумът „Предизвикателствата пред езиковото разнообразие в Европа в дигиталната ера и мястото на френския език в България“,  който ще се проведе на 10 и 11 юни 2022г. в Ловеч.

Тази година избраната тема е в областта на образованието и се вписва в приоритетите на френското председателство на Съвета на Европейския съюз .

Първият ден на форумът – петък, 10 юни, ще бъде посветен на 3 конференции, последвани от дискусия с участниците и кръгла маса.

Вторият ден, събота, 11 март, ще предложи на учителите 4 образователни ателиета . Всеки преподавател би могъл да посети по 2 ателиета. 

Програмата на форумът ще намерите в прикачения файл.

Как да се запишете за участие :

• Крайният срок за регистрация е понеделник, 30 май 2022 г. 

• Записването трябва да се извърши онлайн, а участниците попълват регистрационния формуляр в :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfeVKrPK7oOD4Ko5uXNOg35s0otfB762NXuylToVbp4Zrz2A/viewform

• Само регистрираните онлайн, ще могат да участват в семинара. 

• Формулярът се състои от 3 части: Участник, Ателиета (по ваш избор), Транспорт-Хранене-Настаняване 

• С попълването на формуляра учителят се съгласява да присъства в предвидените събития в 2-дневната програма. 

ВАЖНО: онлайн формулярите ще бъдат достъпни до 30 май 2022г., но моля, не чакайте последния ден за записване.

Условия, свързани с покриване на разходите (във формуляра): 

Храната ще бъде поета от Френския институт в България.

 Tакси за участие, за пълно или частично покриване на настаняването (само за 1 нощувка) и транспорт, ще се събират от Асоциацията  на преподавателите по и на френски език в България(APFB) : 

– За членове на Асоциацията (APFB) – 30 лв. (включено e настаняване в двойна стая) 

– За тези, които не членуват в Асоциацията (APFB) – 80 лв. (настаняването не е включено) 

След като сте се регистрирали онлайн, в началото на месец юни ще получите обратна връзка : 

– от Френския институт: Калина Миндова ще потвърди регистрацията Ви

– от Асоциацията (APFB): Вяра Любенова ще Ви информира в кой хотел ще бъдат настанени учителите (без лекторите, чието настаняване е за сметка на Френския нститут).

При нужда от допълнителна информация по програмата и записването, моля, свържете се с :

–          Калина Миндова / kalina.mindova@institutfrancais.bg

–          Ромен Декроа / romain.descroix@institutfrancais.bg

За всяка друга информация, свързана с настаняването и придвижването до Ловеч, моля, свържете се с г-жа Вяра Любенова, председател на асоциацията на преподавателите по и на френски език :

vyara_nl@abv.bg

lyubenova.v@apfb-bg.org

Моля, уважаеми Директори, уважаеми преподаватели, приемете искрените ми поздрави.

Клодия Калво

Заместник съветник по сътрудничеството и културната дейност

Аташе по образователно сътрудничество

**************************************************************************************************************************

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, chers enseignantes et enseignants,

L’Institut français de Bulgarie et l’APFB, Association des professeurs de et en français, organisent le forum les Assises du français Les enjeux de la diversité linguistique en Europe à l’heure du numérique et la place du français en Bulgarie, au lycée Exarh Yossif Ier de Lovetch, les vendredi 10 et samedi 11 juin 2022.

La thématique choisie cette année s’inscrit dans les priorités de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne dans le domaine de l’éducation. 

La première journée, vendredi 10 juin sera consacrée à 3 conférences suivies de courts échanges avec le public et à une table-ronde. La deuxième journée, samedi 11 mars, 4 ateliers pédagogiques seront proposés aux enseignants. Chaque enseignant pourra assister à 2 ateliers dans cette journée.

Vous trouverez ci-joint le programme des deux journées. 

Formulaire d’inscription 

·         Date-limite d’inscription est fixée au plus tard au lundi 30 mai 2022.

·         Les inscriptions se font obligatoirement en ligne : les participants remplissent le formulaire d’inscription sur : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfeVKrPK7oOD4Ko5uXNOg35s0otfB762NXuylToVbp4Zrz2A/viewform

·         Seules les personnes inscrites en ligne pourront participer au séminaire. 

·         Le formulaire comporte 3 parties : Participant, Ateliers (au choix), Transport-Restauration-Hébergement

·         En remplissant le formulaire, l’enseignant s’engage à assister à l’intégralité du programme des 2 journées. 

Attention : Les formulaires en ligne seront retirés avant cette date dès que les effectifs seront complets. 

Les enseignants ne doivent donc pas attendre pour s’inscrire.

Conditions de prise en charge (dans le formulaire) :

Les repas seront pris en charge par l’IFB. L’APFB demandera des frais de participation pour la prise en charge totale ou partielle de l’hébergement (1 seule nuitée) et des transports.

– Pour les membres de l’APFB = 30 BGN (hébergement en chambre double inclus)

– Pour les non-membres de l’APFB = 80 BGN (hébergement non-inclus)

A partir de début juin, une fois votre inscription faite en ligne :

–          IFB : Kalina Mindova vous confirmera votre inscription 

–          APFB : Vyara Lyubenova vous indiquera dans quel hôtel les enseignants seront (hors intervenants à la charge de l’IFB).

Pour toute autre information sur le programme et les inscriptions, veuillez contacter :

Kalina Mindova ( / kalina.mindova@institutfrancais.bg) et Romain Descroix (romain.descroix@institutfrancais.bg)

Pour toute autre information sur les transports et l’hébergement, veuillez contacter Vyara Lyubenova, présidente de l’APFB:  vyara_nl@abv.bg  /   lyubenova.v@apfb-bg.org  /

Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, chers enseignants, l’expression de ma considération la meilleure, 

Claudia CALVO

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Site Login
Lost your password?

(close)