Close

Конкурс „Франкофонски кариери“

Университетската агенция на Франкофонията (AUF) в България съвместно с Франкофонския център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България, и в партньорство с компанията „TELUS International Europe“ представят конкурса „Франкофонски кариери“.

Убедени в потенциала на френския език и възможностите, които неговото владеене предлага за личностно израстване и кариера, ние обединихме усилия в опит да насърчим учениците и студентите, които го изучават, и да ги подпомогнем по пътя на професионалната им реализация.

Конкурсът „Франкофонски кариери“ е насочен към учениците от 11-ти и 12-ти гимназиален клас в училищата с преподаване на френски език и към студентите, обучаващи се по и на френски език в университетите-членове на Университетската агенция на Франкофонията (AUF) в България. Целта на конкурса е да предостави на учениците и на студентитe възможност да опознаят и да развиват ключови умения за личностно и кариерно развитие. За тази цел специалисти „Човешки ресурси“ на нашите партньори от TELUS, работодател, разчитащ на езиковото многообразие и езиковата компетенция, са готови да предоставят на всеки клас, пожелал да участва в конкурса, мини обучение, свързано с уменията за включване в пазара на труда : изготвяне на CV, писане на мотивационно писмо, поведение при интервю за работа и др. В училищата тези ателиета ще бъдат съчетани с представяне на възможностите за университетско обучение по и на френски език, които предлагат българските университети в рамките на франкофонските си програми, а в университетите – с представяне на програмите и стипендиите на AUF.

За да вземат активно участие в конкурса, учениците и студентите ще трябва да представят кратък текст на френски език под формата на мотивационно писмо, следвайки модела, представен в ателиетата.

За учениците той ще бъде под наслов : J’apprends le français et je veux devenir (Уча френски и искам да стана … ).

За студентите : J’apprends en français pour devenir … (Уча на френски, за да стана … ).

За да участва в конкурсът, всеки ученик/студент трябва да изпрати своето мотивационно писмо на ел. адрес : carrieresfrancophones@telusinternational.com

Текстът на писмото трябва да бъде на френски език в рамките на една стандартна страница или 1800 знака. Той трябва да бъде придружен от информация за ученика/студента :

  • трите имена
  • клас/курс
  • училище/университет
  • копие от ученическа карта/студентската книжка, удостоверяващо, че ученикът/студентът е записан в съответното учебно заведение през настоящата година.

Конкурсът ще стартира на 15 февруари и кандидатури ще се приемат до 24:00ч. на 31 март 2021 година.

Всички ученици и студенти, взели участие в конкурса, ще получат промоционални награди от организаторите и сертификат за участие. Авторите на трите най-добри ученически текста ще получат като награди таблети Samsung Galaxy Tab A7, а тримата най-добре представили се студенти – парични награди в размер на 500 лв.

Конкурсът се осъществява с подкрепата на Председателството на Групата на посланиците франкофони в България, а наградите ще бъдат връчени на специална церемония.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Site Login
Lost your password?

(close)