Close

Форум LabelFrancÉducation в Сибиу, Румъния

Регионална среща на представители на езикови гимназии от Централна и Източна Европа и Прибалтийските републики, отличени със знака за качество на преподаването на френски език и неезиковите дисциплини LabelFrancÉducation на Министерство на Външните работи на Република Франция, се състоя от 25 до 27 февруари 2018 в гр.Сибиу-Румъния.

 

На този форум присъстваха директори и учители от 40 езикови училища от България,Унгария, Латвия, Молдова, Полша, Румъния, Русия, Словакия и Чехия, които споделиха своя опит в билингвалното обучение, най-често срещаните проблеми в работата си, както и трудностите при набиране на ученици и привличане на учители по неезиковите дисциплини. Работните ателиета, двете кръгли маси и пленарни заседания позволиха на всички участници да обменят своите добри практики, да информират за провежданите мероприятия, събития и проекти свързани с популяризиране изучаването на френския език.

 

Тази среща даде възможност за установаване на лични контакти между всички участници, да се предложат междуучилищни партньорства и обмени, да се вдъхне истински живот на мрежата от отличените езикови гимназии със знака за качество на преподаването на френски език и неезиковите дисциплини LabelFrancÉducation.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Site Login
Lost your password?

(close)